smartiss.io

Smart
Industrial
Solutions &
Services

“Smart Factory” w wolnym tłumaczeniu “Fabryka Przyszłości” to kierunek rozwoju przedsiębiorstw w najbliższych latach. To nie tylko automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych, ale również nowoczesne systemy zdalnego monitoringu pracy urządzeń, oraz kontroli produkcji uwzględniające: wydajność i czas życia maszyn, efektywność energetyczną oraz kontrolę i poprawę wskaźników jakościowych produkcji.

W smartiss.io świadczymy usługi oraz dostarczamy rozwiązania w technologii IIoT oraz .cloud (rozwiązania chmurowe), dzięki którym zakłady produkcyjne są, jeszcze bardziej efektywnie, zdolne do optymalizacji kluczowych parametrów funkcjonowania, ograniczania kosztów przestoju i zwiększenia marży na wytwarzanych produktach.

smartiss.io partnerem InfinityQS®
InfinityQS® jest wiodącym dostawcą oprogramowania i usług statystycznej kontroli procesu (SPC) dla producentów na całym świecie. Nasze rozwiązania automatyzują gromadzenie i analizę danych w trakcie procesu produkcyjnego, dzięki czemu można podejmować decyzje dotyczące poprawy procesu w czasie rzeczywistym i zapobiegać defektom, zanim one wystąpią. Opracowane przez statystyków przemysłowych przy użyciu sprawdzonych metodologii analizy i kontroli jakości, rozwiązania InfinityQS® pozwalają wiodącym producentom zaoszczędzić miliony dolarów każdego roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wyślij kontakt do siebie

Odezwiemy się niebawem

Dziękujemy za kontakt!